خانه هوشمند ویژه ساختمان های در حال سکونت

KEY FOB

ریموت کنترلی برای خانه هوشمند شما

خانه خود را دوباره کشف کنید

سنسورهایی که می توانند بیشتر کار کنند

کنترل هوشمند سیستم های

روشنایی، سرمایش و گرمایش، پرده برقی، سیستم ایمنی و امنیتی

پنل لمسی عمودی خازنی

کاملا قابل تنظیم و قابلیت طراحی

پنل G-Line با طراحی کریستال

تاچ پنل خازنی با ظرافت و حساسیت

کار روی نوآوری

منعکس شده روی کیفیت